How to check raspbian / debian / ubuntu system architecture

Just run below command:

dpkg --print-architecture

Example:

root@home:~ $ dpkg --print-architecture
armhfCode language: PHP (php)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *